Oferta

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważną rolę pełni nagłośnienie. Jeśli jest wykonane profesjonalnie, nikt tego może nie zauważyć, ale jeśli jest odwrotnie – słyszą to wszyscy. Systemy te znajdziemy wszędzie tam, gdzie ludzie gromadzą się, aby pracować, modlić się, handlować lub po prostu bawić się lub wypoczywać.

Instalowane przez naszą firmę systemy budowane są na bazie elementów systemowych, z których można kompletować konkretne systemy nagłośnieniowe, ściśle dopasowane do potrzeb danego zastosowania. Produkty te obejmują: wzmacniacze i przedwzmacniacze miksujące, wzmacniacze systemowe i wzmacniacze końcowe mocy, moduły źródeł sygnałów i dedykowane stacje wywoławcze, a także lub przede wszystkim głośniki (w obudowach, kolumnowe, panelowe, sufitowe, tubowe, projektory dźwiękowe, muzyczne) , mikrofony (dynamiczne redukujące szumy) i inne urządzenia audio. Każde z powyższych urządzeń jest tak skonstruowane, aby mogło współpracować z pozostałymi elementami.

Wykonujemy również nagłośnienia obiektów szkoleniowych czy konferencyjnych. Tutaj dobra jakość dźwięku, wysoka zrozumiałość mowy to podstawy, bez których nie sposób skoncentrować się na przekazywanych materiałach.

Dodatkowo, aby wzmocnić siłę przekazu, stosujemy dodatkowo projektory multimedialne oraz wizualizery.

Projektowane systemy dla większych zastosowań to: systemy audiowizualne dla sal szkoleniowych oraz wykładowych.

W skład takich systemów wchodzą:
a) system wizyjny – to przede wszystkim odpowiedniej wielkości ekran i dobrany do niego i parametrów sali projektor multimedialny. Ma on umożliwiać podłączenie komputera (lub komputerów) i innych rządzeń jak odtwarzacz DVD, wizualizer, czy magnetowid.

b) nagłośnieniowy – umożliwia wzmacnianie i dystrybucję różnych sygnałów audio – mikrofonowych i liniowych (z komputera, DVD, VCR itp.). Ma zapewnić odpowiednią jakość i zrozumiałość przekazu, równomierny rozkład dźwięku całej sali.

c) sterowania – ma on zintegrować powyższe systemy i umożliwić łatwe zarządzanie i kontrolę sygnałów.

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl