Oferta

W systemach telewizji dozorowej do przesyłu obrazu wykorzystuje się następujące systemy transmisji wizji:

– wydzielone systemy przewodowe wykorzystujące kable koncentryczne, skrętki lub światłowody,
– wydzielone systemy bezprzewodowe wykorzystujące sieci radiowe z zakresu od podczerwieni do mikrofal,

– publiczne systemy wykorzystujące sieci PSTN, ISDN, GSM, GPRS, Internet.
Wydzielone systemy transmisji przeznaczone są do budowy lokalnych systemów telewizji dozorowej i charakteryzują się dużą przepustowością transmisji. Dużą zaletą tych systemów jest możliwość przesyłu sygnałów analogowych.

Publiczne systemy transmisji charakteryzują się powszechną dostępnością i niewielkim kosztem utrzymania. Niestety, ich przepustowość ograniczona jest do poziomów gwarantujących transfer tylko cyfrowych danych. Niemniej jednak dzięki temu, że publiczne systemy transmisji pozwalają realizować nawet globalne połączenia, systemy te ewidentnie nadają się do tworzenia rozległych systemów wizyjnych. Dzięki bezprzewodowej transmisji obrazu istnieje możliwość szybkiej realizacji monitoringu wielu bezobsługowych obiektów rozrzuconych na dużych obszarach. Jedynym ograniczeniem jest zasięg komórkowej sieci GSM / GPRS.

W przypadku nadzoru z sieci Internet, stosujemy trzy konfiguracje dostępowe: dostęp do wideoserwera z podłączonymi zwykłymi kamerami, dostęp do wideoserwera wbudowanego w cyfrowych kamerach sieciowych, dostęp do wideoserwera wbudowanego w cyfrowych kamerach sieciowych komunikujących się przez sieć WLAN.

Każdy z tych dostępów realizowany jest za pomocą dedykowanego klienta sieciowego bądź też przeglądarki WWW z obsługą aplikacji JAVA. Aplikacje klienckie mogą oprócz platformy PC być obsługiwane przez np. Pocket PC z dostępem WLAN lub telefon komórkowy.
Funkcje oprogramowania: zdalny monitoring, zdalne administrowanie serwera rejestrujšcego, zdalne przeglšdanie archiwum wideo, zapis obrazu wideo na zdalnym komputerze z oprogramowaniem klienckim, sterowanie oraz monitoring systemu wejœć / wyjœć, konfiguracja urzšdzeń.

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl